Necropole romane tardive 

Ele se găsesc în partea de nord-est a oraşului şi au fost parţial studiate in 1987-1988 cu ocazia unor săpături de salvare ce a furnizat informaţii preţioase referitoare la riturile şi ritualurile funerare din secolul IV. Printre numeroasele morminte construite din cărămidă, două dintre ele prezintă un mobilier de o bogăţie remarcabilă. 

Era cazul a două personaje având, fără nici o îndoială, un rol important în viaţa civilă sau militară a limesului. Mobilierul cuprinde fibule cu capul în formă de bulb de ceapă, bijuterii de aur şi argint, obiecte de origine militară, vase de ceramică şi de sticlă şi obiecte de toaletă.

Necropolă de epocă romană (denumită necropola romană II)

Ea a fost identificata în partea centrală a oraşului actual în imediata vecinătate a oraşului antic. Marea majoritate a celor peste cincizeci de morminte săpate, au furnizat un mobilier modest a căror datare este bazată în întregime pe ceramică. Astfel, necropola conţine morminte datate la sfârşitul secolului IV sau în secolul V.