Obiect de podoabă din aur, aparţinând culturii Gumelniţa, lucrat din tablă de aur, cu decor realizat în tehnica " au repousse " ; este semnificativ pentru metalurgia avansată şi apariţia diferenţierilor sociale importante în cadrul comunităţilor eneolitice balcanice. (prov. Gumelniţa, jud. Călăraşi)

Civilizaţiile care au evoluat în această epocă în această parte a Europei au atras atenţia unanimă prin strălucirea culturii lor materiale (ceramică, plastică, obiecte de podoabă) sau prin marea lor măiestrie tehnică (arhitectură, metalurgie, organizare socială) şi au contribuit într-o măsură esenţială la dezvoltarea culturală a întregului continent european.

Îmbogăţirea cunoştinţelor despre această epocă şi despre aceste civilizaţii este fructul muncii depuse de numeroşi specialişti dintr-un număr mare de ţări, contribuind în egală măsură la mai buna înţelegere a genezei populaţiilor actuale.

Numeroasele incertitudini care există încă sunt datorate în principal unei inegale repartiţii geografice a cercetărilor - anumite zone au fost mai studiate decât altele. Evoluţia foarte rapidă a conceptelor şi metodelor de cercetare fac încă mai dificilă realizarea de sinteze generale unanim acceptate. Evoluţia metodelor de datare prin radiocarbon, de exemplu, a generat scări cronologice regionale adesea dificil de corelat între ele.

În ciuda tuturor acestor dificultăţi, această perioadă este în mod manifest una dintre cele mai importante şi, în acelaşi timp, cea mai atrăgătoare din întreaga istorie a civilizaţiilor umane ale continentului european.