In anumite situaţii unele construcţii ce prezentau de asemeni şi amenajări interioare deosebite au putut fi interpretate ca fiind temple sau locuri în care se desfăşurau ceremonialuri colective, în acelaşi timp fiind documentată existenţa unor altare domestice alături de statuete descoperite în locuinţe care astfel par să documenteze existenţa unor ceremonialuri desfăşurate în cadru familial.

Un anumit număr de obiecte, cum sunt de exemplu vasele antropomorfe, statuetele de lut sau os ne relevă existenţa unui sau unor personaje feminine, reprezentate în diverse momente ale vieţii (tinereţe, bătrâneţe, sarcină...) sau în reprezentări specifice (poziţie şezândă pe un scaun, ţinând un vas pe cap). Acestea pot fi considerate ca fiind statuete utilizate în situaţii deosebite. In această suită de reprezentări, omul şi locul său în lumea înconjurătoare se regăsesc reprezentaţi în forme sintetice şi idealizate care în felul lor definesc spiritualitatea gumelniţenilor.

Pe tell-ul de la Hârşova nu au fost descoperite (pentru moment) numeroase statuete gumelniţene, care totuşi sunt abundente în alte aşezări.

Next slide
Previous slide

Cap fragmentar al unei statuete ce decora probabil un altar domestic din locuinţa nr. 11.

Vas-suport, antropomorf, pictat, utilizat probabil în cursul unor ceremonii.

Mic altar portativ de ceramică. Partea superioară este constituită dintr- o mică cupă ce prezintă urme de ardere ce sugerează că ar fi putut servi la arderea unor substanţe.