Acest termen, utilizat de către arheologi încă de la sfârşitul secolului al-XIX-lea pentru a desemna o movilă artificială realizată în urma acumulării vestigiilor locuirilor umane succesive, a fost împrumutat din terminologia locuitorilor arabi din Orientul Apropiat, acolo unde au fost cercetate primele monumente de acest tip.