Planul în curbe de nivel a tell-ului în cadrul său imediat şi amplasarea săpăturii actuale.

La baza sa, primii trei metri ai depozitului arheologic aparţin culturii Boian, mai exact ultimelor două faze ale sale, în care apar şi materiale aparţinând culturii Hamangia. Perioada cea mai importantă din evoluţia tell-ului poate fi considerată cea atribuită culturii Gumelniţa, care în plan vertical ocupă circa 7 m. Nivelele gumelniţene sunt suprapuse de cele aparţinând culturii Cernavoda I, cu o grosime de circa 1,5 m. Ele au fost puternic afectate de locuirile ulterioare, începând cu epoca bronzului şi până în epoca contemporană, astfel încât s-au păstrat puţine complexe intacte.

Next slide
Previous slide

Fixaţi mouse-ul pe imagine pentru a putea vedea desenul diferitelor straturi arheologice.

Fixaţi mouse-ul pe imagine pentru a putea vedea desenul diferitelor straturi arheologice.