Elévation en courbes de niveau du tell dans son environnement immédiat et situation de la fouille actuelle.

La baza sa, primii trei metri ai depozitului arheologic aparţin culturii Boian, mai exact ultimelor două faze ale sale, în care apar şi materiale aparţinând culturii Hamangia. Perioada cea mai importantă din evoluţia tell-ului poate fi considerată cea atribuită culturii Gumelniţa, care în plan vertical ocupă circa 7 m. Nivelele gumelniţene sunt suprapuse de cele aparţinând culturii Cernavoda I, cu o grosime de circa 1,5 m. Ele au fost puternic afectate de locuirile ulterioare, începând cu epoca bronzului şi până în epoca contemporană, astfel încât s-au păstrat puţine complexe intacte.

Next slide
Previous slide

Couches stratigraphiques du tell d'Hârsova.

Vue de détail d'une partie de la stratigraphie du tell d'Hârsova montrant la succession de niveaux de destruction de maisons en terre (de couleur beige) et des niveaux cendreux de rejets domestiques.