Prezentarea României

Relieful

România este o ţară situată în sud-estul Europei, traversată de paralela 45, fiind la aceeaşi latitudine cu Bordeaux sau Veneţia. Ea prezintă un relief echilibrat compus în proporţii egale din munţi, dealuri şi câmpii. Între cele două războaie mondiale, istoricul Constantin C. Giurescu a comparat România cu un oraş medieval în care Ardealul şi Carpaţii constituiau fortăreaţa înconjurată de dealuri şi ale cărui şanţurii de apărare erau Dunărea, Nistrul, şi Tisa.

Climatul

Climatul României este un climat de tip continental moderat. Particularităţile fizice şi geografice ale ţării precum şi poziţia sa în mijlocul continentului permit să se individualizeze un climat de tip "danubian". El constituie o tranziţie în acelaşi timp termică şi higrometrică între climatul mediteranean şi climatul mai rece la nord şi între climatul de vest, mai umid şi est, mai arid.