Toate structurile descoperite sunt desenate la scară cu scopul de a se putea înregistra toate detaliile. Aici desenul unui mormânt.

Complexitatea sit-urilor multistratificate, cum este cazul tell-ului de la Hârşova, precum şi marele număr de informaţii pe care le furnizează, impune utilizarea unui sistem riguros de înregistrare a acestor date. În consecinţă, fiecare unitate stratigrafică este numerotată şi descrisă pe fişe preimprimate, cu scopul de a nu se omite nici una din informaţiile indispensabile caracterizării sale. Pe această fişă figurează, printre alte informaţii, relaţiile cu numerele unităţilor stratigrafice pe care ea le acoperă sau de care este acoperită. Sunt de asemeni consemnate elementele care permit replasarea lor pe planul general al săpăturii, alături de descrierea precisă şi lista componenţilor săi.

Această înregistrare scrisă este completată de planuri, profile desenate şi fotografii ca şi de note ce descriu structurile descoperite şi prezintă interpretarea lor stratigrafică şi arheologică. Ansamblul acestei documentaţii grafice şi scrise este singurul martor al rezultatelor săpăturii fiind utilizată la prezentarea descoperirilor efectuate. Ea trebuie deci concepută astfel încât să prezinte cât mai precis posibil informaţiile rezultate. Dar, în acelaşi timp, această documentaţie brută nu este întotdeauna inteligibilă direct şi de aceea trebuie organizată.

Înregistrarea scrisă joacă un rol esenţial în cursul săpăturii, fie că este cazul notelor stratigrafice, fie de planuri desenate.