Diferitele construcţii de lut aparţinând culturii Gumelniţa, pe tell-ul de la Hârşova, au respectat de-a lungul timpului o orientare privilegiată, urmând aproape întocmai axele cardinale (adesea nord-sud dar câteodată şi est-vest), cu foarte mici variaţii. Mai mult, în majoritatea cazurilor, locuinţele au fost reconstruite (într-un ritm susţinut) pe acelaşi amplasament. Cum deja s-a observat în cazul unor tell-uri din România sau Bulgaria, organizarea şi gestionarea spaţiului locuit a fost extrem de riguroasă, ea impunând soluţii şi amplasamente, conform unui plan dinainte stabilit, care demonstrează fără îndoială un proces a cărui reflectare spaţială este urbană.