Micromorfologie : microfotografie a unei lame subţiri de sediment, realizată la microscopul optic cu lumină polarizată, demonstrând existenţa unei împletituri vegetale (calcinată) pe podeaua unei locuinţe. (G. 35 x, n+)

Micromorfologia sedimentară aplicată în arheologie este o disciplină a ştiinţelor pământului care se aplică remarcabil de bine unei stratificări cum este cea din tell-ul de la Hîrşova. Ea contribuie la precizarea interpretării funcţionalităţii spaţiului locuit şi ajută la reconstituirea spaţială a activităţilor umane.

Pentru determinarea originii rocilor din care erau lucrate uneltele, s-a recurs la petrografie. Acest studiu, în curs, permite deja distingerea diverselor surse de aprovizionare cu roci, mai mult sau mai puţin îndepărtate, căutate de către locuitorii tell-ului pentru a-şi realiza topoare, râşniţe sau unelte comune de silex.

Prelevarea din profilul stratigrafgic a unei probe destinată studiului micromorfologic.