Micromorphologie : Microphotographie d'une lame mince de sédiments, réalisée au microscope optique polarisant, montrant une couverture de sol de nature végétale calcinée en place. (G. 35 x, n+).

Micromorfologia sedimentară aplicată în arheologie este o disciplină a ştiinţelor pământului care se aplică remarcabil de bine unei stratificări cum este cea din tell-ul de la Hîrşova. Ea contribuie la precizarea interpretării funcţionalităţii spaţiului locuit şi ajută la reconstituirea spaţială a activităţilor umane.

Pentru determinarea originii rocilor din care erau lucrate uneltele, s-a recurs la petrografie. Acest studiu, în curs, permite deja distingerea diverselor surse de aprovizionare cu roci, mai mult sau mai puţin îndepărtate, căutate de către locuitorii tell-ului pentru a-şi realiza topoare, râşniţe sau unelte comune de silex.

Prélèvement en coupe d’un échantillon de sédiment destiné à l’étude micromorphologique.