Statuetă antropomorfă din ceramică aparţinând culturii Gumelniţa, reprezentând o femeie purtând un vas de provizii. Urechile perforate ca şi decorul realizat din benzi incizate sunt caracteristice culturii Gumelniţa-Karanovo VI.
(prov. Gumelniţa, jud. Călăraşi, România)

Sit de importanţă majoră pentru regiunile balcanice, tell-ul de la Hârşova este reprezentativ pentru culturile de la sfârşitul neoliticului şi din eneolitic (Hamangia, Boian, Gumelniţa, Cernavoda I) care s-au succedat, în bazinul Dunării de Jos, între sfârşitul mileniului VI şi a doua jumătate a mileniului IV î.H.