Vas ceramic aparţinând culturii Hamangia (Hamangia).

Situl eponim : Descoperit în 1953, este situat la Baia-Hamangia, pe malul lacului Goloviţa, în apropierea litoralului Mării Negre, în provincia românească Dobrogea.

Datare : Neolitic mijlociu; este prima cultură care se instalează pe coasta occidentală a Mării Negre şi este de origine meridională.

Situare geografică : Acoperă o arie geografică ce include actuala provincie Dobrogea, până la malul stâng al Dunării, în Muntenia, şi nord-estul Bulgariei.

Locuirea : Este destul de modestă, fără fortificaţii, de-a lungul litoralului, pe malul lacurilor, pe terase joase şi medii, uneori chiar în peşteri.

Producţie materială caracteristică : Ceramica decorată prin imprimare şi statuete antropomorfe din lut ars de o excepţională expresie artistică.

Rituri funerare : Inhumaţia corpurilor, întinse pe spate, este tipul uzual de înmormântare.

Este o cultură a neoliticului mijlociu din Balcani a cărei evoluţie se plasează în a doua jumătate a mileniului VI î.H. Ea s-a dezvoltat în Dobrogea, sud-estul Munteniei şi nord-estul Bulgariei, fiind originară din nord-estul Mediteranei şi aparţinând unui curent cultural care cuprinde şi culturile Vinča, Dudeşti şi Karanovo III. Cultura Hamangia se caracterizează printr-un pronunţat conservatorism.

Acest conservatorism este mai ales vizibil în bogatul material descoperit în morminte care demonstrează permanenţa, pentru o lungă perioadă, a unei plastici din lut de o valoare artistică excepţională. Relaţiile cu culturile vecine (Dudeşti, Boian, Mariţa, Precucuteni, Ceramica liniară) sunt rare şi puţin semnificative. Descoperirile cele mai importante au fost efectuate în aşezările de la Ceamurlia de Jos, Baia, Medgidia, Târguşor, Durankulak şi în necropolele de la Cernavoda şi Durankulak.

Cultura Hamangia dispare la începutul mileniului V î.H., atunci când noi migraţii au determinat apariţia a noi culturi în această zonă dintre Balcani şi Carpaţi. Astfel, comunităţile Boian, foarte dinamice, în tranziţie spre cultura Gumelniţa, au asimilat comunităţile Hamangia. Această asimilare culturală a contribuit la geneza unei variante pontice a culturii Gumelniţa între Marea Neagră şi Dunăre.

Statuetă antropomorfă feminină stilizată caracterizând arta plastică a culturii Hamangia (prov. Cernavoda, jud. Constanţa, România).