Ceramică provenită din aşezarea de la Moară, vase utilitare cu decor constând din impresiuni de deget şi opaiţe.

Ea se găseşte la circa un kilometru de locuirea antică, pe malul Dunării. Săpăturile de salvare din 1987-1988, au permis definirea ei drept o locuire rurală. Ele au pus în evidenţă fenomenul de romanizare a autohtonilor geţi. 

Locuirea s-a dezvoltat mai întâi în jurul unei comunităţi din a doua perioadă a epocii fierului (La Téne), după cum arată mobilierul descoperit.

Elementul getic este atestat de la început, la fel ca şi în plină epocă romană, prin prezenţa opaiţelor (căţuie) caracteristice lumii trace, gete şi dace, ca şi a vaselor decorate cu banzi decorate cu impresiuni de degete. Ceramica romană este abundentă şi cuprinde ceramică sigilată decorată cu barbotină sau ştampilată. Marea majoritate a acestor vase de bună calitate provine fără îndoială din schimburi, fără însă a exclude existenţa unei producţii locale.

Aproape de acestă aşezare se găseşte necropola tumulară.

Tumulii, construiţi din pământ, formează mici grupuri ce se întind pe o mare suprafaţă. Mare parte dintre aceştia au fost distruşi de lucrările agricole. Şase tumuli au fost săpaţi furnizând un mobilier remarcabil compus din monede, vase de ceramică şi metal, bijuterii... În numeroase cazuri, întâlnim în acelaşi mormânt vase romane şi getice.

Ploscă de fier şi bronz descoperită într-un mormânt din necropola tumulară.