Archeologie : www.cimec.ro/Arheologie.html

Muzeele sau institutele de cercetări deschid în mod regulat noi pagini referitoare la arheologia românească ; pentru a se obţine o informaţie actualizată folosiţi adresa proiectului ArchTerra care reuneşte instituţii din mai multe ţări europene (Olanda,Italia, România, Bulgaria, Polonia) asociate în scopul promovării arheologiei pe Internet.

CIMEC : cimec.ro

Institutul pentru Memorie Culturală, participant activ la proiectul ArchTerra propune un panou de intrare complet pentru tot patrimoniul cultural românesc pe Internet. O cuprinzătoare secţiune este consacrată arheologiei (publicaţii electronice, expoziţii şi situri arheologice) cu numeroase pagini în limba engleză sau franceză. Se găseşte, deasemeni, o informaţie exhaustivă şi actualizată referitoare la muzee şi monumente istorice.

Pagini ale câtorva muzee arheologice

Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti : www.mnir.ro

Inaugurat în 1972, Muzeul Naţional de Istorie a României prezintă colecţii istorice şi arheologice provenind din toate regiunile ţării. În colecţiile sale se găsesc multe piese excepţionale ale patrimoniului arheologic şi istoric român fiind în acelaşi timp una dintre cele mai mari instituţii de cercetare ale României.

Constanţa (jud.Constanţa) : www.minac.ro

Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie din Constanţa oferă un eşantion al bogatelor sale colecţii ca şi informaţii referitoare la câteva din prestigioaselor situri din judeţ (Capidava, Histria…).

Histria (jud.Constanţa)www.cimec.ro/Arheologie/web-histria/index.htm

Vizită virtuală în muzeul de sit al Histriei, comptoar comercial înstalat de către greci pe ţărmul Mării Negre şi care a făcut obiectul unor săpături de mare amploare.

Călăraşi (jud. Călăraşi) : www.cimec.ro/Arheologie/calarasi/calarasi.htm

Muzeul Dunării de Jos din Călăraşi cuprinde o importantă secţie de preistorie axată în principal pe epoca neolitică.

Suceava (jud. Suceava) : www.muzeulbucovinei.ro

Acest sit reuneşte informaţii referitoare la Muzeul Naţional al Bucovinei (Muzeul Judeţean Suceava) şi la câteva din celebrele mănăstiri pictate din România (Suceviţa, Moldoviţa).

Ploieşti (jud. Prahova) : www.histmuseumph.ro

Sunt prezentate câteva imagini ale colecţiilor Muzeului de Istorie şi Arheologie a judeţului Prahova din Ploieşti.

Craiova (jud. Dolj) : www.muzeulolteniei.ro

Este prezentată secţia de istorie şi arheologie a Muzeului Olteniei din Craiova.

Slobozia (jud. Ialomiţa) : www.cicnet.ro/educatie/muzeu-jud

Informaţii practice referitoare la Muzeul judeţean Ialomiţa din Slobozia şi la colecţiile de arheologie, istorie şi etnografie.

Iaşi : www.muzeul-moldova.ro

Prezentare a Palatului Culturii din Iaşi care adăposteşte patru muzee ce formează Complexul Muzeografic Naţional Moldova.