Aici, pe malul Dunării, comunitatea Boian a avut primele contacte cu comunităţi ale culturii Hamangia. Mai târziu, comunitatea gumelniţeană de pe tell va avea legături directe cu cele cucuteniene aflate undeva mai la nord, dovadă fragmentele ceramice pictate descoperite la Hârşova. Permanenţa contactelor cu lumea înconjurătoare aflată uneori la mari distanţe, este o caracteristică. Populaţia cernavodeană , venită dinspre răsărit, va fi influenţată de către gumelniţeni, suferind apoi unele schimbări sub impactul unor elemente sudice, anatoliene, continuând la rândul ei vechile contacte cu lumea cucuteniană.

Fără îndoială, relaţiile cu alte comunităţi contemporane erau cu mult mai complexe, dar datele pe care începem să le avem la dispoziţie ne dezvăluie din ce în ce mai mult viaţa cotidiană a unei comunităţi ce trăia în permanenţă în legătură cu altele. Contactele şi schimburile funcţionau pe multiple planuri, inclusiv în acela al ideilor, modalitate care s-a dovedit a contribui foarte mult la continua evoluţie a culturii umane.

Next slide
Previous slide

Vas cu decor pictat, tricrom, aparţinând culturii Cucuteni (faza A3). Fragmente aparţinând unor vase similare, importate, au fost găsite pe tell-ul de la Hârşova, demonstrând existenţa unor contacte (comerciale ?) strânse între populaţiile. Gumelniţa şi Cucuteni. (Frumuşica, jud. Neamţ, România)

Fragmente ceramice cu décor policrom, aparţinând culturii Cucuteni (etapele A3 şi A4) descoperite la Hârşova.