Necropola din epoca bronzului de pe dealul "Belciug".

Eate cunoscută prin sondajele efectuate în 1960-1963 ce au furnizat numeroase vase intacte şi fragmente ce demonstrează prezenţa unor morminte, datate în prima jumătate a epocii bronzului.

Necropola La Téne din zona Abator.

Ea se găseşte pe malul Dunării şi a furnizat în 1973 un vas de tip crater provenit dintr-un mormânt.

Necropolă de epocă feudală.

Ea a fost reperată în vestul oraşului în urma descoperirii în 1961 a nouă urne funerare.

Locuirea şi necropola din evul mediu târziu.

Ea a fost reperată 1987 în centrul oraşului, suprapunând necropola romană tardivă. O locuinţă de tip bordei şi câteva morminte au fost săpate cu aceeaşi ocazie.

Necropola otomană.

Ea se întinde în partea de nord-est a oraşului fiind încă vizibile grupuri de morminte bine individualizate. Ea a fost utilizată până în prima jumătate a secolului XX dar datează fără îndoială dintr-o epocă mai veche.