La apariţia şi dezvoltarea timpurie a metalurgiei în sud-estul Europei au colaborat trei factori esenţiali : o diferenţiere socială din ce în ce mai marcată, existenţa unor zăcăminte metalifere bogate, accesibile şi un nivel tehnologic ridicat ce a permis obţinerea unor temperaturi înalte. Această veritabilă artă a focului, bazată pe experienţa rezultată din producerea unei ceramici de foarte bună calitate, este deosebit de vizibilă în cadrul culturii Gumelniţa. Arderea foarte bună a celor mai multe vase demonstrează un excelent control al temparaturilor ridicate, atât în atmosferă oxidantă (în prezenţa aerului) cât şi reducătoare (fără oxigen).