Next slide
Previous slide

Râşniţă rectangulară şi un zdrobitor de gresie destinate zdrobirii boabelor. Descoperiea unor astfel de instrumente de râşnit se constituie nu numai într-o dovadă a practicării agriculturii, ci ne furnizează în acelaşi timp şi indicaţii asupra utilizării boabelor de grâu în alimentaţie.

Această groapă cilindrică cu diametrul de 80 cm avea fundul căptuşit cu lemn, servind fără îndoială drept groapă de provizii în care erau păstrate rezervele, probabil cereale.

Vârf de corn de cerb : înmănuşat, servea la săparea pământului sau drept instrument aratoriu.

Agricultura este atestată la Hârşova, în cazul culturii Gumelniţa, într-un mod indirect, prin intermediul uneltelor agricole (vârfuri de corn de cerb, piese de silex pentru seceri, etc) sau râşniţelor cu zdrobitoare de piatră. O vatră a putut fi pusă în legătură cu uscarea cerealelor, iar o groapă-siloz cu depozitarea şi conservarea grânelor. In mod direct, ea este documentată de resturile carbonizate ale grânelor şi de deşeurile domestice ale plantelor cultivate.

Next slide
Previous slide

Fructe şi grâne carbonizate descoperite la Hârşova într-un strat de cenuşă legat de utilizarea unui cuptor, văzute la microscopul electronic. (G. 7,5 x)

Tabel cu speciile de cereale cultivate de către locuitorii aşezării gumelniţene de la Hârşova.