یک باغ مغول در وسط کابل

باغ بابر

باغ بابر در جنوب کابل، در یک نشیب مناسب شیر دروازه جا دارد. در سراسر این باغ، حرفه ی دوره  کوشانیها با فواره ی آب در خروجی آن قابل شناخت است

dafa.ph_.sa_.bagh-e_babur.05-03-2006.014.jpg

ساخته شده توسط امپراتور بابر

چیدمان و آرایش این باغ دو سال پیش از وفات بابر امپرطور مغول (1483 - 1530) در سال 1528 صورت گرفته است. در حال حاضر این باغ شامل 11 هکتار مساحت با 15 "تراس" میباشد.  "تراس"ها  با جویبار و آبشارهای کوهستانی از میان باغ از هم جدا گردیده است.

الگویی از هنر توپیاری مغول

این باغ نظر به تنوع که دارد برگرفته شده از باغهای سنتی فارسی {ایرانی} است.  باغ بابر همان چهار باغ است که سبک آن در دوره اسلامی تکامل یافته است. این نوع باغ متشکل از دو چهار باغ در یک پروژه ساخته میشود که دارای 8 ورودی میباشد که این 8 ورودی همان دروزاه های بهشت تعبیر میشود. در قسمت بالای باغ، محوطه ای برای تدفین قرار دارد که در آن سنگ قبرهای امپراتور بابر و اعضای خانواده اش گذاشته شده بود. در سال 1646 امپراتور شاه جهان در مجاورت این محوطه مسجدی از سنگ مرمر برای بزرگداشت پیروزی خود در برابر امیران ازبک در بلخ ساخت.

در قرن نوزدهم مکان مورد علاقه امیران افغان

باغ بابر از زلزله شدید در سال 1842 آسیب دید که بعدن در زمان امیر عبدالرحمان خان باز سازی شد، در گوشه جنبوب شرقی این باغ سرای ملکه ساخته شد که امروزه اکادمی موسیقی بنیاد آقا خان در آن فعالیت دارد. نشیمن گاه های تابستانی که مشرف بر "تراس" ها است نیز در زمان امیر عبدالرحمن خان ساخته شده است.در دهه 80 یک استخر نیزدر قسمت بالای باغ ساخته شد.

ویران شده توسط جنگ

از سال 1990 تا 2001 {در جریان جنگهای داخلی} باغ در معرض تخریب و تغییرات جدی قرار گرفت، درختان آن برای استفاده مواد سوختی  قطع شد، قبرها آسیب دیدند. در سال 2002 بنیاد فرهنگ آقاخان و مؤسسه باستان شناسی آلمان کارهای حفاظتی مهمی را انجام دادند. این فعالیت ها به اساس یک ارزیابی اختصاصی باستان شناسی صورت گرفت؛ باغ و احاطه ای آن به صورت اساسی بازسازی گردید.

امروزه این باغ یکی از معدود محوطه های عمومی کابل است که مردم با هر شرایطی می توانند در آن لذت برده. این باغ در وسط پایتخت افغانستان بهترین نمونه از باغ مغول است که هنر و مناظر زیبایی را به نمایش میگذارد.